Kurs chemizacyjny

Ogłoszenie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Powiatowy w Olkuszu

Ogłasza nabór na „Kurs chemizacyjny"
uprawniający do nabywania
i stosowania środków ochrony roślin.

Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy rolnicy, posiadacze opryskiwaczy powinni ukończyć szkolenie uprawniające do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. Brak szkolenia zgodnie z „Zasadami Wzajemnej Zgodności" może skutkować sankcją karną poprzez obniżenie dopłat bezpośrednich wypłacanych przez AR i M R.

Koszt kursu wynosi 100 zł. Ważność posiadanych zaświadczeń wynosi 5 lat.

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się w terminie do 13.02.2012r. u pani sołtys wsi lub w biurze Doradztwa Rolniczego w Olkuszu ul. Bylicy 1, pok.108. Tel. (32) 643-29-89.