Jednostki odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Olkusz:

Drogi Gminne:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMiG Olkusz: (32) 626 02 09
Numery Dyspozytorskie do Wykonawcy – ALBA – Akcja Zima:
- telefon czynny całą dobę Akcji Zima: (+48) 795 440 004
- telefon stacjonarny dyżurnego Akcji Zima: (32) 646 50 19

 

Drogi Powiatowe:

Zarząd Drogowy w Olkuszu:
(32) 643 02 40
(32) 643 02 65
(32) 643 09 92

 

Drogi Wojewódzkie:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie:
- centrala: (12) 637 90 00
- telefon dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg: (12) 637 94 78

 

Droga Krajowa:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków:
- telefon czynny całą dobę Akcji ZIMA: (+48) 608 648 204
- telefon stacjonarny dyżurnego akcji ZIMA: (12) 285 51 95