Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Zedermanie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
pochodzących z gospodarstw domowych
na terenie Miasta i Gminy Olkusz

W dniach 19 – 30 wrzesnia 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych od mieszkańców.

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję (w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu zbierającego odpady) – w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki) – w rejonie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 8.00 rano w dniu wywozu.

Uwaga ! Zbiórka nie obejmuje opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i wystawianie odpadów wielkogabarytowych w taki sposób i w takie miejsca, aby nie stwarzały utrudnień dla poruszających się w tym rejonie osób i pojazdów ani też nie powodowały zagrożeń bezpieczeństwa. Z tego względu odpady wielkogabarytowe wystawione w terminie niezgodnym z harmonogramem nie będą odebrane.

Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na zlecenie Gminy prowadzić będzie Konsorcjum:  ALBA MPO Sp. z o.o. Olkusz - ALBA MPGK Sp.z o.o Dąbrowa Górnicza. 
Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem zbiórki należy zgłaszać do w/w firmy tel. 032 643-14-84, 032 641-36-64 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, pok. 231, tel. 0326260231.

Harmonogram zbiórki:

19.09.2011 r.

1000 – lecia, Armii Krajowej, Asnyka, Baczyńskiego, Biema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Dworska, Gajewskiego, Jana Pawła II, Kochanowskiego, Kocjana, Kolejowa, Konopnickiej, Kpt. Hardego, Krasińskiego, Krótka Legionów Polskich, Leśna, Nałkowskiej, Okrzei, Orzeszkowej, Osiecka, Piłsudskiego, Płonowskiej, Skłodowskiej, Skwer, Reja, Rydla, Sosnowa, Strzelców Olkuskich, Tuwima, Witeradowska, Żeromskiego,

20.09.2011 r.

29-Listopada, Bylicy, Kazimierza Wielkiego, Korczaka, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Łukasińskiego, Minkiewicza, Na Skarpie, Nowa, Nullo, Olewińska, Partyzantów, Polna, Skalska, Składowa, Skośna, Słowackiego, Świętokrzyska,

21.09.2011 r.

Przemysłowa, Zagaje,
Sołectwa: Zederman, Kogutek Zimnodół, Zawada,

22.09.2011 r.

20-stu Straconych, Biała, Długa, Głowackiego, Gwarków, Kluczewska, Kołłątaja, Mieszka I, Pomorska, Ponikowska, Pułaskiego, Spółdzielcza, Sobieskiego, Stary Olkusz, Wspólna, Zacisze,
Sołectwa: Bogucin Mały, Czarny Las

23.09.2011 r.

Sołectwa: Olewin, Sieniczno, Wiśliczka, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie

26.09.2011 r.

Sołectwa: Osiek, Witeradów, Gorenice

27.09.2011 r.

Augustiańska, Basztowa, Bóżnicza, Budowlanych, Floriańska, Gęsia, Górnicza, Gwarecka, Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kolorowa, Kopalniana, Krakowska, Kruszcowa, Krzywa, Metalowa, Mickiewicza, Ołowiana, Parcówka, Piaskowa, Powstańców Śląskich, Rynek, Skarbnika, Sławkowska, Staszica, Szkolna, Szpitalna, Szybikowa,

28.09.2011 r.

Batalionów Chłopskich, Buchowieckiego, Jasna, Kolberga, Kosynierów, Miła, Nowowiejska, Pakuska, Plac Konstytucji 3-go Maja, Rataja, Ściegiennego, Traugutta, Wiejska, Witosa, Wyszyńskiego,

Sołectwa: Rabsztyn, Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Troks, Braciejówka

29.09.2011 r.

Astrów, Bohaterów Westerplatte, Cegielniana, Dygasińskiego, Jaśminowa, Jesionowa, Jurajska, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Kwiatowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, Na Skraju, Niepodległości, Ogrodowa, Parcze, Podgrabie, Polne Wzgórze, Rabsztyńska, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Sikorka, Skalista, Spacerowa, Storczykowa, Topolowa, Wapienna, Widokowa, Wiśniowa, Zamkowa, Zielona,

30.09.2011 r.

Czarnogórska, Dąbrowskiego, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, Mazaniec – Boczna, Parkowa, Żuradzka
Sołectwo: Żurada, Niesułowice
 

Pokaż źródło