STOP przemocy w rodzinie!

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny - grupa specjalistów stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, dający osobom dotkniętym przemocom możliwość kompleksowej pomocy

Funkcjonuje

Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc.

Zadzwoń 800 17 00 77
bezpłatna infolinia - telefon zaufania

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w których dyżurują specjaliści: psycholog, prawnik, policjant, pracownik socjalny

Wszelkie porady są bezpłatne.

Dyżury w punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu: wtorek: godz. 15.00-18.00 środa: godz. 16.00-18.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Gminny Punkt Wsparcia Osób i Rodzin przy ul. Szpitalnej 9 tel. = 32/641-37-38

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu.

Komenda Powiatowa Policji 32-300 Olkusz, ul. Jana Pawła II 32 tel. 32/ 647-82-00 lub 997

Prokuratura Rejonowa 32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 6, tel. 32/645-02-63, 645-00-07

Szpital Powiatowy w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 13, tel.: 32/ 758-12-00 lub 999 i Przychodnie Rejonowe

Poradnia Leczenia Uzależnień w Olkuszu, ul. Żuradzka 21, tel. 32/ 643-07-54