Kolonie w Rewalu

Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarność”  w Lesznie organizuje

kolonię letnią w Rewalu

Dom wczasowy położony w samym centrum miasta, w odległości  100 m  od morza.

Terminy  turnusów
30.06. – 12.07.2014r.
14.07. – 26.07.2014r.
 cena za  skierowanie – 1400,00 zł

zawierają:

-         dojazd

-         zakwaterowanie,

-         wyżywienie,

-         opieka wychowawców: kadra mający dobry kontakt z dziećmi i odpowiednie przygotowanie do pracy;  jeden wychowawca na 15 uczestników,

-         opieka medyczna,

-         wycieczki,

-         ubezpieczenie NW,

-         program:

·        dyskoteki

·        wycieczki po okolicy

·        atrakcyjne zajęcia rekreacyjne, sportowe oraz świetlicowe, konkursy: tańca, mody, malarstwa, randka w ciemno, itp.

 

Ważne informacje:

-         pierwsze świadczenie – obiadokolacja, a ostatnie: śniadanie w dniu wyjazdu,

-         na kolonie obowiązkowo należy zabrać: legitymację szkolną, krem do ochrony twarzy, odpowiednie ubranie oraz wypełniona kartę zdrowia z numerem PESEL należy oddać organizatorowi kolonii,

-         adres i nr tel. ośrodka  rozdawane będą w dniu wyjazdu,

-         cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

 

Organizator

Wojciech Pogorzelski  tel. kom. 502 172 434

 

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto

 Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”  ul. Prochownia 25a, 64-100 Leszno

 BZ WBK S.A. I O/Leszno   Nr   36 1090 1245 0000 0006 0802 3740

 

-         I rata do dnia 31 marca 2014r. – 500,00 zł

-         II rata pozostałość do dnia  31 maja 2014r.