Sesja UMiG Olkusz - zmiana miejscowego planu zag. Pazurek-Rabsztyn

 

Olkusz, dnia 14.12.2011r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 20.12.2011r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, przedmiotem której będzie m. in. uchwalenie:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały - Podgrabie

rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Dariusz Rzepka