Stypendium AKROPOL

Szansa na stypedium dla uczniów ze wsi

Uczyć się w najlepszym liceum w mieście? – teraz szansę na to mają także mieszkający na wsi zdolni uczniowie z niezamożnych rodzin z województwa małopolskiego. Ruszyła właśnie kolejna edycja programu stypendialnego AKROPOL.

Ograniczenia finansowe i odległość od dużego miasta nie muszą przekreślać marzeń o nauce w najlepszym liceum. Szansę na ich spełnienie ma aż 100 gimnazjalistów mieszkających na wsi w całej Polsce – w tym także w województwie małopolskim.

Program AKROPOL, realizowany przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, polega na finansowaniu najzdolniejszym uczniom nauki w najlepszym liceum w regionie – w przypadku województw małopolskiego jest to V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Stypendyści mogą liczyć na pokrycie kosztów internatu, dojazdów i pomocy szkolnych przez cały okres nauki w liceum. Fundacja rozwija też pasje swoich podopiecznych, organizując i finansując im warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych. Do programu można zgłaszać się do 14 marca przez stronę internetową www.efc.edu.pl

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie III klasy gimnazjum:

  • mieszkający na wsi,
  • mający średnią ocen minimum 4,75 za pierwszy semestr III klasy gimnazjum lub będący laureatami oraz  finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych,
  • wychowujący się w rodzinach, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 850 zł miesięcznie

Ideą jaka przyświeca Fundacji jest pomoc uczniom utalentowanym w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań bez względu na dzielące ich odległości od głównych ośrodków naukowych i dać im perspektywy na lepszą przyszłość. Kluczowe jest przełamanie bariery dzielącej uczniów z obszarów wiejskich i pokazanie im możliwości, których zazwyczaj niestety są pozbawieni. Naszym największym sukcesem będzie gdy młodzi ludzie wykształceni wracać będą do swoich rodzinnych stron, by tam inwestować swój kapitał intelektualny.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są  na stronie www.efc.edu.pl

źródło www.przeglad.olkuski.pl