Zaproszenie na Targi

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu organizuje wyjazd na:

1. XIII Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH w dniu 07.03.2012 r. w Kielcach.

Program przewiduje zapoznanie się z nowymi produktami, takimi jak kolektory słoneczne, piece opalane drewnem, promienniki ciepła, kotłownie opalane biomasą, pojazdy na biopaliwo itp.

2. XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w dniu 17.03.2012 r. w Kielcach.

Na targach, jak co roku, można obejrzeć nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla rolnictwa, m.in. wszystkie marki ciągników rolniczych dostępne na polskim rynku oraz szeroką gamę sprzętu rolniczego, prezentowane przez polskich i zagranicznych producentów.

Wyjazd na targi EKOTECH oraz AGROTECH w dniu 17.03.2012 r. o godz. 7.00
z wyznaczonych miejsc.

Zgłoszenia wraz z wpłatą 27 zł (w tym 2 zł na ubezpieczenie) przyjmują sołtysi do dnia 02.03.2012 r.