Złote Gody

Z uwagi na organizowane uroczystości JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 kwietnia 2013 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Olkuszu (pokój nr 127) par, które w roku 1963 zawarły związek małżeński. Przy zgłoszeniu jubilaci winni posiadać dowody osobiste, a także odpis aktu małżeństwa jeżeli małżeństwo było zawarte poza Olkuszem.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olkuszu