OSP Zederman

Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie powstała w roku  1952. Remizę wybudowano w latach 70-tych.

Siedziba OSP Zederman (remiza strażacka przed remontem)

 

Remiza OSP Zederman (stan obecny)


 

Skład Członkowski OSP Zederman

 • Mosurek Mieczysław – prezes
 • Stach Roman - wiceprezes
 • Kordaszewski Janusz – naczelnik
 • Stach Przemysław - z-ca naczelnika
 • Klich Marian – gospodarz
 • Roś Grzegorz – sekretarz
 • Postołek Bartłomiej – skarbnik
 • Karoń Janusz – członek zarządu
 • Stach Adam - członek zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Sioła Szczepan – przewodniczący
 • Stach Grzegorz – z-ca przewodniczącego
 • Kordaszewski Dariusz  – członek

 

Głównym zadaniem statutowym OSP Zederman jest uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej. Zobacz stronę internetową OSP Zederman:

https://osp.zederman.pl/

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza OSP Zederman - Ford Transit SLRT