Szkoła Podstawowa im. Obrońcow Warszawy w Zedermanie

Adres:  Zederman 99
32-300 Olkusz
tel. /0-32/ 642-72-54
e-mail: sp_zed@poczta.onet.pl

Dyrektor: mgr Jolanta KIEŁTYKA

  

W Szkole Podstawowej mieści się biblioteka szkolna, Filia Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Olkuszu, pracownia komputerowa oraz sala gimnastyczna.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej


Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie jest małą, przyjazną dla dziecka szkołą. Od  wdrożenia reformy systemu oświaty, w klasach I - VI, uczy się około 130 uczniów. Pod kierunkiem 12  nauczycieli wprowadzani są w coraz szersze tajniki wiedzy.

Dla rozwoju muzykalności uczniowie od pierwszej  klasy uczą się grać na elektronicznych instrumentach klawiszowych. Zajęcia te cieszą się dużą  popularnością. Na lekcjach informatyki w klasie V i VI uczniowie poznają podstawowe  zasady  poruszania się po komputerowym świecie. Przy pięciu stanowiskach komputerowych uczą się rysować,  pisać, liczyć i wyszukiwać informacje z różnych  źródeł.
Uczniowie w szkole mają możność rozwijać zainteresowania uczestnicząc w pracach kół zainteresowań. W szkole  działają:
- dwa koła matematyczne, dla uczniów klasy IV oraz uczniów z klasy V i VI. Na zajęciach rozwiązują ciekawe, nietypowe zadania, przygotowują się do udziału konkursach matematycznych - "Alfik  Matematyczny" i "Kangur" oraz Sprawdzianu w klasie VI.
- koło historyczne dla uczniów z klasy IV, V , VI. Pod kierunkiem opiekuna uczniowie poznają  historie najbliższej okolicy. Często wędrują szlakiem wydarzeń z przeszłości.
- Klub Małego Ekologa dla uczniów z klas I-III. W planie działań Klubu ujęte są zagadnienia  związane są z ochroną najbliższego środowiska. Dzieci czynnie włączają się w akcje "Sprzątanie Świata", dokarmianie zwierząt zimą, "Święto Ziemi",
- Klub Przyjaciół Książki - w pracach biblioteki uczestniczą wszyscy chętni uczniowie od klasy III  do VI. Pomagają w typowych pracach bibliotecznych oraz biorą udział w imprezach czytelniczych  organizowanych przez bibliotekę.

Aktywnie działa samorząd szkolny. Po kampanii wyborczej i wyborach, wzorowanych na "prawdziwych  wyborach" poznajemy skład Rady Uczniowskiej.

Pod czujnym okiem opiekuna Rada Uczniowska wpływa na kształt  życia szkolnego. Uczniowie lubiący ruch, sport uczestniczą w pracach Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego. Uzdolnieni muzycznie biorą udział w zajęciach Zespołu muzycznego "Fokus".

Życie kulturalne rozwija się bardzo prężnie. W kalendarz uroczystości szkolnych na trwale wpisane są:
1.  Wybory do Rady  Uczniowskiej,
2.  Dzień Edukacji Narodowej,
3.  Ślubowanie uczniów  lasy I,
4.  Program poświęcony walce Polaków o niepodległość - 11 listopada,
5.  Wieczór andrzejkowy,
6.  Mikołajki,
7.  Wieczór wigilijny, konkurs kolęd,
8.  Jasełka,
9.  Zabawa choinkowa,
10.  Pasowanie na czytelników uczniów klasy I,
11.  Konkursy czytelnicze,
12.  Walentynki,
13.  Akcja promowania zdrowego stylu życia:,
14.  Światowy Dzień Ziemi,
15.  Dzień Rodziny,
16.  Dzień Dziecka Święto Sportu Szkolnego.
 

Zaangażowanie uczniów w przygotowanie każdej uroczystości zdumiewa pedagogów oraz rodziców.

Rodzice są częstymi gośćmi w murach naszej szkoły. Czują się współgospodarzami, chętnie wspierają działania wychowawcze, opiekuńcze szkoły.

Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, zawodach sportowych.