12.04. brak wody w Zedermanie

2019-04-10 21:50

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe

przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman

W DNIU 12.04.2019 r. OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 14.00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może nastąpić podwyższona barwa wody.