Brak prądu w Zedermanie

2016-04-04 05:06

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w Zedermanie i Zadolu Kosmolowskim

2016-04-06
godz. 07:00 - 16:00
ZADOLE KOSMOLOWSKIE - CAŁOŚĆ Zederman od nr. 161b do nr. 253, i od nr. 148 do nr. 159
2016-04-07
godz. 07:00 - 17:00
ZADOLE KOSMOLOWSKIE - CAŁOŚĆ Zederman od nr. 161b do nr. 253, i od nr. 148 do nr. 159