Budżet Obywatelski Olkusza 2016 - podziękowanie

2016-02-23 14:05

 

W imieniu autorów zadań
- Sołtysa z Radą Sołecką,
Radną Rady Miejskiej i Radnemu Rady Powiatu,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie,
Stowarzyszeniu "Zederman",
Ludowemu Klubowi Sportowemu "Błysk" Zederman,
Stowarzyszeniu "Koło Gospodyń Wiejskich Zederman",
Szkole Podstawowej w Zedermanie składamy

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM MIESZKANCOM

za poparcie udzielone podczas głosowania
w Budżecie Obywatelskim Olkusza 2016
i oddane głosy ponownie zakończone
sukcesem w skali całej Gminy