Harmonogram wywozu odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zuzytego sprzętu elekr.

2015-10-02 10:53

 

W Zedermanie zbiórka odpadów niebezpiecznych odbędzie się 6 października 2015, w godzinach 10:20 - 12:20 przy Szkole Podstawowej w Zedermanie.

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych) odbędzie się 29 października 2015 przed posesją (w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu zbierającego odpady).

 

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz opon / z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych / z terenu Miasta i Gminy Olkusz. 5.10.2015 r. - 14.11.2015 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów