Informacje PPIS dla rolników dot. obowiązku rejestracji produkcji

2016-08-20 09:59

Rejestracja produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uprzejmie informuje, że zgodnie

z art.63 ust.2 pkt 1, pkt 12 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 594 z późn. zm.), prowadzenie działalności w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej podlega rejestracji.

Produkcja podstawowa - produkcja pierwotna zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku ) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.        

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późn. zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży  przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Podmioty działające na rynku spożywczym składają wniosek o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Zgodnie z art.63 ust.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zakłady mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.

W przypadku prowadzenia działalności żywnościowo-żywieniowej bez złożenia wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy karą pieniężną w wysokości do 5000 złotych, nie mniej niż 1000 złotych.

Zgłoszenie prowadzenia działalności w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego należy dokonywać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 13A na wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Załącznik: wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Pobierz.doc

wytyczne dla rolników.doc
Data: 2016-08-19 13:03:10 Rozmiar: 27.5k