Małopolski Budżet Obywatelski - zadanie z Zedermana

2017-09-25 18:11

Głosuj na zadanie z Zedermana w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego

Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu regionalnego Małe Zedermianki

Głównym celem jest utworzenie/reaktywacja dziecięcego zespołu regionalnego Małe Zedermianki. Rekrutacją do Zespołu zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie. Zespół będzie się składał z 24 osób, uczniów klas III-VIII.
Utworzenie zespołu pozwoli zrealizować następujące cele:
1) Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej.
2) Rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową - muzyka, taniec, strój, zwyczaje i obrzędy.
3) Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
4) Sceniczna prezentacja dorobku artystycznego.
5) Doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez zapoznanie z dorobkiem innych zespołów podczas ich koncertów, występów. Utworzenie zespołu będzie zaspokojeniem oczekiwań rodziców uczniów Szkoły oraz lokalnego środowiska pamiętających sukcesy podobnego zespołu, działającego w szkole do 1999 roku.

Głosowanie na stronie:  https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie