Nadzwyczajne zebranie członków KGW Zederman

2019-11-22 11:15

Zarząd Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Zederman
na podstawie Statutu Koła Gospodyń Wiejskich Zederman &13pkt 7, zwołuje na wniosek komisji rewizyjnej na dzień
22 listopada 2019 roku, godzina 18:00, w remizie OSP Zederman NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW wszystkich członków stowarzyszenia