Nie dla linii kolejowej CPK w Zedermanie

2020-03-07 11:03

Szanowni mieszkańcy Zedermana!

Na spotkaniu informacyjnym w dniu 4 marca br. w sprawie linii kolejowych przebiegających przez wieś Zederman, mieszkańcy naszego sołectwa wyrazili kategoryczny sprzeciw zaproponowanej lokalizacji linii kolejowych na terenie naszej miejscowości.

Na spotkaniu można było zapoznać się z przebiegiem linii kolejowych i wyrazić swoją opinie o tej planowanej inwestycji. Mieszkańcy zostali poinformowani, jak odpowiednio wypełnić formularze uwag, aby zaprotestować przeciw zaproponowanej linii kolejowej. Linii, która dzieli naszą miejscowość oraz mocno ingeruje w istniejącą zabudowę, skutkującą koniecznością licznych wyburzeń, utrudniającą komunikację i funkcjonowanie naszej społeczności. Zostało również odczytane pismo zbiorowe do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie, w którym sołtysi, rady sołeckie oraz mieszkańcy Zimnodołu, Osieka, Sieniczna, Witeradowa, Żurady i Zedermana, kategorycznie sprzeciwiają się zaproponowanej lokalizacji linii kolejowych na terenie naszych miejscowości.

Wczoraj, 6 marca pełniono dyżur w świetlicy w remizie OSP w Zedermanie, gdzie mieszkańcy sołectwa mogli uzyskać informację o przebiegu linii kolejowych oraz uzyskać pomoc w wypełnianiu uwag do formularzy. Powierzone wnioski zostaną przekazane w poniedziałek 9 marca br. Do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz do Wydziału Urbanistyki, a następnie 10 marca dostarczone do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie.

 
 
Uwagi i wnioski można również składać do 10 marca 2020 r. bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl, mailowo na adres konsultacje.cpk@cpk.pl,