Nowy system gospodarowania odpadami

2013-07-01 01:04

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz nowego systemu gospodarki odpadami informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 18.06.2013 r. zostały podjęte uchwały regulujące zasady funkcjonowania Systemu. Podjęto uchwałę ustalającą  jednakową dla wszystkich mieszkańców stawkę miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która została wyliczona na podstawie cen ofertowych w przeprowadzonych przetargach oraz szacowanych kosztów administracyjnych. Zaproponowane przez Burmistrza stawki opłat wynoszą:

7 zł/mieszkańca/miesiąc
w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny oraz

14 zł/mieszkańca/miesiąc
w przypadku braku selekcji. 

Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynika z zapisów ustawy o odpadach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz i dotyczy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy.
Zmianie uległ również wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości.  Nowy druk deklaracji uwzględnia wytyczne Wojewody Małopolskiego oraz uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie.

Ponieważ deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, każda zmiana wysokości opłaty wymaga złożenia nowej deklaracji. W związku z powyższym ustalono termin złożenia nowych deklaracji do dnia 31 lipca 2013 r.

Podjęto również uchwałę umożliwiającą składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja taka winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W/w uchwały Rady Miejskiej, po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy, w tzw. okresie przejściowym, mogą wystąpić pewne niedogodności w funkcjonowaniu Systemu. Prawdopodobnie z dniem 1 lipca nie uda się wyposażyć wszystkich nieruchomości w pojemniki. Jeżeli tak się stanie nieruchomości zostaną niezwłocznie wyposażone w worki do gromadzenia odpadów a przy pierwszym odbiorze odpadów zostaną przekazane pojemniki.

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszam zapewniając jednocześnie, że dołożymy wszelkich starań by były one jak najmniej uciążliwe. Liczę na Państwa wyrozumiałość i pomoc we wprowadzeniu nowego systemu w gospodarce odpadami na tak dużą skalę.

Dariusz  Rzepka
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

WYWÓZ ODPADÓW W ZEDERMANIE:

W Zedermanie operatorem prowadzącym wywóz odpadów będzie Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" sp z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, www.zgkboleslaw.com, tel: (32) 6421958, 6422371

Informacja o terminach wywozu odpadów 2013 w III kwartale (Kogutek, Zederman):

 • odpady komunalne: 15 lipca, 29 lipca, 12 sierpnia, 26 sierpnia, 9 września, 23 września
 • odpady segregowane: 22 lipca, 21 sierpnia, 19 września
 • odpady biodegradowalne: 9 lipca, 23 lipca, 6 sierpnia, 20 sierpnia, 17 września

Harmonogram na IV kwartał zostanie dostarczony przy wywozie wrześniowym

 

 

 

 

Harmonogram wywozu

!!! UWAGA !!!

 

Informujemy, że na terenie gdzie operatorem będzie firma „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach”  wszystkie pojemniki na zmieszane odpady komunalne firmy ALBA MPO w Olkuszu pozostaną u Mieszkańców.

Pojemniki te zostały przejęte przez firmę „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach” i odpady będą z tych pojemników odbierane właśnie przez tą firmę. 

 

Dodatkowo informujemy, że pojemniki firmy „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach” oraz firmy „Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.” również pozostają u Mieszkańców bez względu na operatora który będzie obsługiwał dany region. 

 

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz wywóz odpadów komunalnych z terenów zabudowy jednorodzinnej prowadzony będzie przez 4 firmy wywozowe.

 • WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH (podwykonawca)

  ul. FLORIAŃSKA 2/25, 32-300 OLKUSZ

  32 754 37 70
 • ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. (podwykonawca)

  ul. OSADOWA 1, 32-329 BOLESŁAW

  32 646 11 48
 • MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI

  ul. BARSKA 12, 30-307 KRAKÓW

  12 34 00 422
 • PUK VAN GANSEWINKEL KRAKÓW

  ul. PÓŁŁANKI 64, 30-740 KRAKÓW

  12 653 88 55

Zestawienia poszczególnych operatorów prowadzących wywóz odpadów z poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Olkusz oraz ulic na terenie Miasta Olkusz:

(aktualizacja 02.07.2013r.)

Zestawienie operatorów - teren Gminy Olkusz

Zestawienie operatorów - teren Miasta Olkusz 

 

Poniżej przedstawione zostały Harmonogramy wywozu poszczególnych firm.

(aktualizacja 02.07.2013r.)

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O.

MAŁOPOLSKIE PRZDESIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI + PUK VAN GANSEWINKEL KRAKÓW

 

 

!!! Na terenie ulic Zamkowa, Widokowa, Na Skraju, Polne Wzgórze, Jurajska, Skalista oraz Spacerowa operatorem jest firma Wywóz Nieczystości i Przewóz Ładunków Wiesław Strach. Odpady z tych ulic będą odbiera zgodnie z Harmonogramem wywozu dla ul. Podgrabie !!!

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Jak podaje Przegląd Olkuski umowa na odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców została podpisana dopiero w ostatnią środę. Konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z Krakowa i PUK VAN GANSEWINKEL Kraków Sp. z o.o. wskazali trzech podwykonawców, którzy zajmą się gospodarowaniem odpadami w niektórych dzielnicach Olkusza. Są to: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach Częstochowa, ZGK „Bolesław” Sp. z o. o. oraz Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa. – Firmy te będą w przeważającej części nadal obsługiwać  te rejony, z których do tej pory odbierały śmieci. Zostaną stare pojemniki, a na terenach działania OSM będą one sukcesywnie wymieniane. Tam, gdzie mieszkańcy mieli podpisane umowy z „Albą”, odpadami zajmie się konsorcjum. Nowe pojemniki będą rozwożone przez cały weekend. Gdyby wykonawca nie zdążył, będzie dostarczał je także w poniedziałek – wyjaśnia naczelnik Wydziału ochrony środowiska olkuskiego magistratu Renata Gęgotek.

źródło: PrzeglądOlkuski.pl

 

Jak prawidłowo segregować odpady?

Jak prawidłowo segregować odpady?Kliknij aby powiększyć