Podziękowania dla Pani Małgorzaty Postołek

2015-04-21 10:25

Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla Pani Małgorzaty Postołek

 za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej Zedermana w ciągu ostatnich 4 lat sołtysowania, za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, troskę wyrażającą się w podejmowaniu i skutecznym inicjowaniu działań pozyskując środki z Funduszy Europejskich oraz za dbałość o to, aby postulaty mieszkańców znalazły swoje odzwierciedlenie w budżecie, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz jako Radna w Radzie Miejskiej Olkusza VII kadencji