Podziękowanie

2015-08-23 00:45

Sołtys wsi Zederman wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszeniami oraz Radnymi serdecznie dziękują mieszkańcom wsi Zederman za pomoc w organizacji dożynek, piękne ustrojenie posesji i liczne uczestnictwo w Dożynkach Gminnych 2015, a darczyńcom i sponsorom za wsparcie rzeczowe i finansowe. Dziękujemy!