Powitanie Lata - podziękowanie

2016-06-08 09:44

PODZIĘKOWANIA

Sołtys Zedermana  Sabina Gęgotek pragnie
serdecznie podziękować
Mieszkańcom wsi Zederman oraz wszystkim przybyłym gościom spoza jej terenu za tak liczny udział w Festynie "POWITANIE LATA" zorganizowanym w dniu 4 czerwca 2016 roku.

Festyn zaliczamy do udanych. Cieszę się, że przyniósł on Państwu relaks i dobrą zabaw. Jestem bardzo zobowiązana wszystkim osobom, które wzięły udział w jego realizacji. Pragnę serdecznie podziękować:

 • Uczniom Szkoły Podstawowej w Zedermanie oraz pani Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Zedermanie Jolancie Kiełtyce, za przygotowanie programu artystycznego "Pięknie żyć".
 • "Stowarzyszeniu – Koło Gospodyń Wiejskich" w Zedermanie
 • Chórowi UTW "Nowe Horyzonty" działającemu przy Domu Kultury w Wolbromiu prowadzonego przez panią Neonilę Piekarz
 • Zespołowi muzycznemu "TE SAME" działającemu przy Domu Kultury w Kluczach i Grupie Teatralnej działającej przy Domu Kultury w Jaroszowcu.
 • Dzieciom z Zespołu "Aktive Studio Mięta" działającemu przy Domu Kultury  w Jerzmanowicach.
 • Muzeum Ratownictwa w Krakowie  pod przewodnictwem  inż. Edwarda  Jaglarz
 • Panu Jerzemu Kordaszewskiemu i Pani Danucie Kordaszewskiej  za  zasponsorowanie transportu dla występujących, Panu Zbigniewowi Mosurek, Panu Krzysztofowi Della i Pani Agacie Francuz
 • PSS Społem za pyszne pieczywo
 • Strażakom OSP Zederman za przygotowanie placu przy remizie i udostępnienie samochodu strażackiego dla dzieci
 • Proboszczowi naszej Parafii ks. Grzegorzowi Walczakowi i ks. Marcinowi Warcie
 • Sołtysowi Wsi Przeginia Panu Romanowi Rogóż z małżonką
 • Naszym Radnym : Pani Małgorzacie Postołek i Panu Józefowi  Stach
 • Radzie Sołeckiej i ich współmałżonków za przygotowanie Festynu

oraz mieszkańcom wsi Zederman za liczne przybycie na NASZ FESTYN