Pismo Wicestarosty P. Pawła Piasnego

2014-08-18 22:31

Olkusz 2014-08-18

Małgorzata Postołek

Sołtys Sołectwa Zederman

 

 

Szanowna Pani!

 

                W związku z wypowiedzią mieszkańca Zedermana na wczorajszym Zebraniu Wiejskim (17.08.2014), w której po raz kolejny pod moim adresem rzucone zostało kłamstwo, jakobym miał doprowadzić do utraty przez Wasze sołectwo środków finansowych w wysokości 50000 pln (pięćdziesiąt tysięcy złotych), informuję, że takich środków nigdy nie było zapisanych w budżecie powiatu, w czasie, kiedy ja pełnię funkcję radnego Rady Powiatu.

Zwracam się do Pani Sołtys z prośbą o przekazanie tej informacji Radzie Sołeckiej oraz opublikowanie jej na Waszej stronie internetowej.

 

Z poważaniem

Paweł Piasny

_______________________________________________________________________________________

Treść listu:Olkusz 2014-08-18


Szanowny Panie!

                W związku z kolejną Pańską wypowiedzią na Zebraniu Wiejskim w Zedermanie, które odbyło się dn. 17 sierpnia br, gdzie z Pańskich ust padły słowa, że dla sołectwa Zederman było przeznaczone 50000 pln (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w budżecie powiatu na inwestycje, a ja miałbym doprowadzić do tego, że Zederman te pieniądze utracił, uprzejmie proszę, aby raczył Pan wskazać, w którym budżecie (za który rok 2014, 2013, 2012, 2011, czy za grudzień 2010) te środki były ujęte? Dobrze byłoby, aby wskazał Pan również tę część budżetu, gdzie ten wydatek miał zostać ujęty, bowiem budżet składa się z wielu rozdziałów. Pańska szczegółowa odpowiedź znacznie ułatwi mi umiejscowienie wspomnianej przez Pana kwoty. Po wielokrotnym studiowaniu ww budżetów powiatu, nie znalazłem ani jednej złotówki przeznaczonej na cel, o którym Pan wielokrotnie mówił. Informuję, że uchwały budżetowe wraz ze szczegółowymi budżetami są dostępne na stronie BIP, zapraszam także Pana do osobistego stawiennictwa w tut. Urzędzie, gdzie osobiście przedłożę Panu oryginały uchwał budżetowych. Przypominam, że nie pierwszy raz stawia Pan ten zarzut wobec mojej osoby, zwracam w tym miejscu uwagę, że osobiście słyszałem to kłamstwo na jednym z poprzednich zebrań. Wówczas potraktowałem to, jako wypowiedź w emocjach, lecz skoro po raz kolejny formułuje Pan ten zarzut, oczekuję jak na wstępie.

Jeżeli jednak okaże się, że pieniędzy tych nigdy nie było zapisanych w budżecie powiatu (czego jestem w 100% pewien) żądam, aby na najbliższym Zebraniu Wiejskim wycofał się Pan z tych oskarżeń i przeprosił publicznie za mówienie nieprawdy. Informuję, że jeżeli Pan tego nie uczyni, będę dochodził swoich praw na drodze postępowania sądowego, żądając przeprosin oraz zadośćuczynienia na rzecz organizacji pozarządowych.

Z poważaniem

Paweł Piasny     

                      

Do wiadomości: Sołtys i Rada Sołecka w Zedermanie