Sukces Zedermana w II edycji Budżetu Obywatelskiego

2016-03-01 13:51

W ramach II edycji budżetu obywatelskiego będą zrealizowane aż 22 projekty. To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. W tym roku zmieniono regulamin, w którym wprowadzono 3 koszyki projektów: zadania do 25000 zł, drugi koszyk to od 25-50 tys. zł oraz ostatni od 50-100 tys. zł. Zederman jest największym beneficjentem tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wygrał bowiem projekty we wszystkich trzech koszykach!

7 zadań do kwoty 100 tysięcy złotych każde wykonanych zostanie w ramach największego koszyka. W tej puli znalazł się również projekt z Zedermana pt. "Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman" (kwota 100.000,00 zł). Zakłada podjęcie czynności administracyjnych, mających na celu uzyskanie zgód od właścicieli poszczególnych nieruchomości na przekazanie Gminie części działek stanowiących własność prywatną pod kątem stworzenia drogi w Zedermanie. W dalszej kolejności będą dokonane podziały geodezyjne i zawarcie aktów notarialnych. Działania takie mają na celu rozwój miejscowości oraz poprawę życia jej mieszkańców.

Na średnie projekty przewidziano kwotę 300 tys. zł. W ramach średniego koszyka wykonanych zostanie 6 zadań do 50 tysięcy złotych każde. I tu zwycięski projekt z Zedermana pt."Termomodernizacji budynku OSP Zederman" (kwota 50.000,00 zł) uzyskał aprobatę. Projekt złożony przez radną Małgorzatę Postołek oraz Prezesa OSP Zederman zakłada rozbudowę miejscowej remizy. Zwiększona zostanie powierzchnia użytkowa istniejącego budynku pod kątem dobudowy sanitariatów. Rozbudowa umożliwi zwiększenie funkcjonalności budynku i będzie prowadzona z trwającymi już robotami termomodernizacyjnymi.

W puli zadań do 25 tys. zł  znalazło się 9 projektów, m.in. "Multimedia w edukacji – widzę, rozumiem, wiem" ze Szkoły Podstawowej w Zedermanie (kwota 24.990,00 zł). Projekt ten przewiduje zakup do Szkoły Podstawowej w Zedermanie interaktywnych zestawów, składających się z tablic multimedialnych, projektorów i przenośnych komputerów. Jak uzasadniają wnioskodawcy projektu doposażenie sal lekcyjnych i świetlicy o multimedialne sprzęty pozwoli uczniom szkoły uczestniczyć w ciekawych lekcjach, które pobudzą ich umiejętności poznawcze oraz pozwolą zdobywać wiedzę poprzez zabawę. Dzieci staną się tym samym aktywnym uczestnikiem świata nowoczesnych technologii.

 

źródło: PulsOlkusza.pl