ZEBRANIE WIEJSKIE w Zedermanie

2019-03-01 12:37

  Sołtys wsi Zederman informuje,
że w dniu 10 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 15.00
w Remizie OSP w Zedermanie odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek Zebrania Wiejskiego Mieszkańców wsi Zederman w dniu 10 marca 2019 r.:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2. Poinformowanie o celu zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Sprawozdanie Pani Sołtys wsi Zederman z działalności w roku 2018
  5. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie przyłącza gazu do nieruchomości  dz.nr 381/5 przez dz.nr 382/5 stanowiącą mienie gminne wsi Zederman.
  6. Podjęcie uchwały nr.2/2019 w sprawie przesunięcia środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego  na prace prawno-geodezyjne w Zedermanie.
  7. Informacja Sołtysa o sprawach bieżących wsi Zederman. 
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania