ZEBRANIE WIEJSKIE

2014-02-23 14:00

 

Sołtys wsi Zederman informuje, że

w dniu  23 lutego 2014r. (niedziela) o godzinie 14.00
w Remizie OSP w Zedermanie odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania oraz poinformowanie o jego celu.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Protokolanta zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2013.
  4. Podjęcie Uchwały Nr 1/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew rosnących na terenie Szkoły Podstawowej w Zedermanie (dz. ewid. nr 306).
  5. Podjecie Uchwały Nr 2/2014 o zawarciu umowy dzierżawy (określenie stawkii czasu zawarcia umowy) na dz. ewid. nr 306 w zakresie usytuowania pojemników na odzież użuwaną.
  6. Podjecie Uchwały Nr 3/2014 w zakresie przedłużenia umowy dzierżawy na działek ewidencyjnych nr: 229/22, 229/23, 229/21.
  7. Podjecie Uchwały Nr 4/2014 w zakresie przedłużenia umowy dzierżawy na działek ewidencyjnych nr: 229/14.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Informacje Sołtysa P. Małgorzaty Postołek
  10. Zakończenie zebrania.