Ogłoszenie dot. Miasta i Gminy Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina,

że w związku z realizacją Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest przyjmowane są wnioski o

nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest, zdeponowanych w obrębie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Olkusz, należących do osób fizycznych.

Wnioski można składać w punkcie informacyjno - podawczym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pok. 100, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek: 7:00 –17:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00. lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku można pobrać na stronach internetowych UMiG Olkusz (www.umig.olkusz.pl), oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w pok. 232, tel. 32 626 02 32.

Wnioski będą realizowane w kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski przechodzą na rok następny

Odpady zawierające azbest, odpowiednio zapakowane (worki typu big-bag lub szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i złożone na paletach typu euro). winny być zgromadzone w obrębie nieruchomości, w miejscu gdzie istnieje możliwość dojazdu samochodem ciężarowym.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

dr Włodzimierz Łysoń

Z-ca Burmistrza