Historia

Pierwsza wzmianka o Zedermanie pochodzi z 1356 r. Ponieważ jednak dotyczy ona sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku w Krakowie, w którym jako ławnik zasiadał wówczas sołtys Zedermana, a ów sąd istniał już w 1337 r., świadczy to wg F. Kiryka, że początków wsi należy szukać co najmniej na końcówkę rządów Władysława Łokietka.

W "Dziełach wszystkich" Jana Długosza w tomie VIII jest mała wzmianka o wsi Zederman:

Z zapisków, które możemy znaleźć w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Przegini, wsi sąsiadującej z Zedermanem, wiemy że poprzednio nosił nazwę Suderman.

Natomiast z pracy naukowej Kazimierza Rymuta "Nazwy miejscowe północnej części dawnego woj. krakowskiego" dowiadujemy się, iż wieś Zederman zawdzięcza swoją nazwę eponimowi Sand(er)mann.

W źródłach historycznych spotkać można inne nazwy wsi Zederman:

Zanderman, Zedrman, Zandyrman, Zadrman, Zandrman, Zandermanow, Zyndyrman, Zandram, Zanderyna, Zerman, Sandman, Sandmann, Sanderman, Suderman.

Zederman w XV wieku (1471) był w posiadaniu Jana Andrzejowica z Rabsztyna. W 1509 r. Zederman wchodził w skład klucza rabsztyńskiego, przejętego wówczas po Rabsztyńskich przez kasztelana krakowskiego Spytka z Melszyna. Jak dowiadujemy się z aktu z dnia 3 lipca 1592 r. woźnego ziemskiego Wojciecha Bylicy z grodu krakowskiego Zederman był wsią parafii Przeginia, gminy Rabsztyn i powiatu olkuskiego.

 

Przez Zedernan przebiegał ważny szlak handlowy z Krakowa w kierunku miast śląskich. Po raz pierwszy został on opisany w lustracji dróg województwa krakowskiego, którą przeprowadzono w 1570 roku. Czytamy w niej: "Przyjechaliśmy na grunt wsi, którą zową Zedrman [Zederman] która należy do Ropstina [Rabsztyna] zamku, którą dzierży pan Seweryn Bonar, starosta rabsztyński. Tam droga nienajgorsza, piaskowata..."